Fukt i lykter

I vårt klima er det helt normalt at det kan oppstå fukt i lykter. Dette er spesielt tilfellet på høst og vår, når temperatur og fuktighet varierer veldig. Her forklarer vi nøyaktig hvorfor selv lykter med IP69K vanntetthetsgrad får fukt i seg.

Hvorfor kommer det fukt i lykten?

Når en lykt brukes eller varmes opp av solen, varmes luften inni opp. Ofte blir da temperaturen inni lykten bli høyere enn luften utenfor lykten – og det vil oppstå en liten trykkforskjell fordi varm luft bruker større plass enn kald luft. De fleste lykter har en pusteventil for akkurat dette, som slipper ut overtrykket av luft. Men når lykten kjøles ned, vil det dermed oppstå en trykkforskjell motsatt vei, og ny luft vil derfor måtte suges inn i lykten for å kompensere. De fleste pusteventiler har derfor et goretex-membran som hindrer at vann trekkes inn i lykten. Denne membranen klarer derimot ikke å hindre 100% av luftfuktigheten fra å komme inn i lykten, og fuktigheten som finnes naturlig i luften vil derfor i noen tilfeller kondensere på lykteglasset.

Hvorfor ikke lage lykten uten pusteventil?

For at lyktene skal være så tette som mulig, er det nødvendig å legge til en pusteventil. Dersom lyktene ikke hadde hatt pusteventilen, ville det økende trykket fra oppvarmingen av lykten laget andre veier for å ventilere luften. Dette hadde da resultert i at lykten får en "ukontrollert" åpning, som i verste fall lar vann slippe inn i lykten. Pusteventilen er derfor en "kontrollert" åpning, som er laget for å la luft passere fritt, mens vann blir stengt ute.

Når er fukt et problem?

De mengdene som opptrer naturlig, slik som nevnt over – er ikke noe å bekymre seg for. Fukt er kun et problem dersom det oppstår større mengder kondens eller vann, da dette kan forstyrre lyktens funksjon. Er du usikker på om du har for mye fukt i lyktene dine er det bare å ta kontakt med oss med bilde av lykten. Dersom lykteglasset på din lykt ser ut som bildet i toppen av artikkelen, er dette en unormal mengde fukt.

Hvordan kan jeg få bort fukten?

Dersom du ønsker å utdrive fukt fra lykten, bør dette skje når luften ute er tørr, og helst ikke for kald. Du skal da kunne drive ut fukten ved å skru på lykten og la den varme seg opp til all kondens/dugg er borte. Eventuelt har mange hatt god effekt av å skru av lyktene for å ta de med inn. Når lyktene får ligget stabilt varmt, forsvinner fukten ofte av seg selv.