Garanti og reklamasjon

Garanti og reklamasjon

Dersom det skulle oppstå en feil ved en vare du har kjøp hos oss, er det viktig at du melder ifra om dette så raskt som mulig, og senest 2 måneder etter du oppdaget mangelen.

Alle kjøp er dekker av reklamasjonsretten, og i enkelte tilfeller en garanti fra oss eller en produsent. Garantiene varierer mellom produkter og produsenter, men reklamasjonsretten er lovfestet og følger alle produkter.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet er denne på to år, men om produktet er ment å vare vesentlig lengre enn dette, kan du klage i inntil fem år.

For å fremme en reklamasjon, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice pr. epost på kundeservice@arbeidslys.no. Forklar problemet i detalj, og legg ved bilder eller video av problemet om mulig. Vi svarer deg så snart som mulig med informasjon om hvordan vi tar saken videre.

En reklamasjonsbehandling tar normalt sett 5 virkedager fra vi mottar varen, men kan i enkelte tilfeller utvides inntil 3 uker dersom produsent må inspisere varen for reklamasjon.

Garanti

Fremgangen for å rette en garantisak er lik prosessen for reklamasjonssaker. Se det enkelte produkt for informasjon om garantitiden.

Frakt for reklamasjon og garantibehandling

I henhold til forbrukerkjøpsloven skal du som privatkunde ikke lide noen økonomisk tap på grunn av din rett til å reklamere, og vi utsteder derfor en returfraktlapp til deg, slik at du kostnadsfritt kan sende inn ditt produkt til behandling.
Dersom reklamasjonsvaren skulle vise seg å ikke inneha noen feil, vil du bli fakturert for alle fraktomkostninger og eventuelt andre tap vi har hatt i forbindelse med din reklamasjon. Dette blir fakturert i etterkant, inntil kroner 699,- inkl. mva.

Dersom du velger å sende inn en reklamasjon for egen kostnad, uten å forhøre deg med oss – vil vi ikke refundere eventuelle fraktkostnader du har hatt.

Reklamasjoner fra utlandet og Svalbard
For pakker fra utlandet, vil kjøper selv være ansvarlig for alle kostnader relatert til frakt, toll og andre avgifter. For ikke godkjente reklamasjoner fra Svalbard, vil Postens tillegg for pakkesendinger til Svalbard bli lagt til etterfaktureringen.

Produsent-/Produktspesifikke garantivilkår

Her finner du garantiinformasjon for enkelte produkt- eller produsentspesifikke garantier: