Med de nye reglene kan du nå montere så mange lykter du vil, så lenge de er E-merket som fjernlys.

De nye reglene om fjernlys og ekstralys

Fredag 28. september ble det klart at vi i endelig får nye regler angående fjernlys på bil. Lovvendringen som ble satt opp til høring når Kjetil Solvik-Olsen satt som samferdselsminister, har nå blitt fastsatt, og trådde i kraft 1. oktober 2018.

De nye reglene

Vegvesenet, som fikk i oppdrag fra samferdselsdepartementet å lage forslag på den nye loven, har nå endret fjernlysreglene til det følgende:

Kjøretøyforskriften §28-1, punkt 4.9
Ekstra fjernlys for bil
Antall: Fritt antall lykter for ekstra fjernlys.
Lysstyrke: Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.
Plassering: Lykter for ekstra fjernlys må plasseres symmetrisk i forhold til bilens langsgående senterlinje. Det er ikke krav om parvis montering.

Dette er såklart fantastiske nyheter, ikke bare for lysentusiaster, men også for hvermannsen – da regelverket er blitt mye enklere å skjønne, slik at man lett kan lovlig montere ekstralys. Regelverket er altså blitt så enkelt som at så lenge fjernlyset eller fjernlysene er e-merket, og man monterer dette symetrisk på bilen – da har man lovlig montert ekstralys. Reglene er nå praktisk talt like de våre kjære naboer i Sverige har hatt i en årrekke nå.

Økt sikkerhet, og kostnadsbesparelser

Det nye lovverket åpner nå for sikrere ferdsel på vinterveiene, da man endelig kan montere større mengder lys på kjøretøyet. I tillegg åpner dette for lavere kostnader i forbindelse med montering av ekstralys, da man nå slipper å montere f.eks. ledbarer i par. Man kan nå montere større e-merkede ledbarer som RIGID SR20 eller PIAA RF18, enkeltvis. I tillegg kan også montere mindre ledbarer som PIAA RF10 eller Lazer ST6 enkeltvis – som betyr kostnadsbesparelser for de som ønsker bedre fjernlys og sikrere ferdsel, uten å legge like mye penger i dette.

Söta bror

Som tidligere nevnt, er regelverket praktisk talt likt de som har eksistert i Sverige i mange år. Dette betyr at montering av f.eks. tre runde fjernlys, slik som man har sett at Svenskene foretrekker, er blitt tillatt. Denne typen montering er foretrukket for mange, da man kan ha én lykt i midten som gir et langt konsentrert lys, for tidlig varsling av farer langt unna – og to lykter på siden med mer spredning i lyset, slik at man får god opplysning av grøft og skogslinje.