Illustrasjonsbilde av et ekstralys som ikke er vanntett.

IP-Tetthetsgrader

Hva betyr egentlig IP67, IP68 eller IP69K? Dette er et spørsmål vi får ofte, og vi gir deg her den definitive beskrivelsen på hva disse begrepene betyr, og hva det betyr for lyktene dine.

Hva er en Tetthetsrating?

De fleste vann- eller støvtette produkter på markedet har det som kalles en tetthetsgrad eller tetthetsrating. Denne tetthetsgraden baserer seg på et internasjonalt standardisert system, slik at du som kunde enkelt skal kunne sammenligne forskjellige produkter, og deres tetthet for vann og støv. Produktene testes i laboratorier som gir en faglig vurdering på hvor tett produktet er, og produsenten kan da si at produktet er så tett. Gradene er satt opp i et tallsystem slik at du enkelt skal kunne se hvor tett produktet er. Dette er IP-systemet, eller tetthetsratingen.

Hvordan leser jeg tetthetsratingen?

Som du sikker har sett kategoriseres tetthetsgradene som f.eks. IP67, IP46 eller liknende. Her er bokstavkombinasjonen "IP" på begynnelsen, for å definere at tettheten følger IP-systemet. Det første tallet definerer støvtetthetsgraden, eller beskyttelse for solide objekter. Denne graden går fra 0 til 6, hvor 0 betyr at produktet ikke er beskyttet i det heletatt – og i takt med at tallet øker, er produktet beskyttet mot mindre og mindre objekter/partikler. Det andre tallet definerer vanntetthetsgraden, og går i utgangspunktet fra 0 til 8 – og høyere tall betyr høyere vanntetthet. Det er i tillegg lagt til 9K, som betyr at produktet skal tåle høytrykkspyling med varme.

Tabell for IP Støvtetthetsrating

Grad Beskyttet mot Effektiv mot
0 Ikke beskyttet Ingen beskyttelse mot inntregning av objekter.
1 >50 mm En hver større overflate av kroppen, som flat hånd – men ingen beskyttelse mot bevisst kontakt med kroppsdeler.
2 >12,5 mm Fingre eller liknende objekter.
3 >2,5 mm Verktøy, tykke ledninger eller liknende.
4 >1 mm De fleste kabler, skruer eller liknende.
5 Støvbeskyttet Inntregning av støv er ikke helt beskyttet, men slipper ikke inn nok til at det skal påvirke tilfredstillende bruk av utstyret.
6 Støvtett Ingen inntregning av støv.

Tabell for IP Vanntetthetsrating

Grad Beskyttet mot Effektiv mot
0 Ikke beskyttet Ingen beskyttelse mot inntregning av vann.
1 Dryppende vann Dryppende vann (dråper sluppet vertikalt ned) har ingen skadelig effekt.
2 Dryppende vann ved inntil 15° helning Vertikalt fryppende vann har ingen skadelig effekt når produktet vippes inntil 15° fra sin normale posisjon.
3 Vannspray Vann som sprayer fra alle sider, med vinkel på inntil 60° fra vertikalen har ingen skadelig effekt.
4 Vannsprut Vann som spruter mot produktet fra alle retninger har ingen skadelig effekt.
5 Vannstråle Vann som spruter i en stråle fra et munnstykke (6,3 mm) mot produktet har ingen skadelig effekt.
6 Kraftig vannstråle Vann som spruter i en stråle fra et munnstykke (12,5 mm) mot produktet har ingen skadelig effekt.
7 Nedsenking inntil 1 meter Inntregning av vann i skadelig kvantitet skal ikke skje når produktet nedsenkes under definert trykk og tid, inntil 1 meters dybde.
8 Nedsenkning utover 1 meter Produktet er passende for varig nedsenkning under tilstander definert av produsenten. Normalt betyr dette at produktet er hermetisk lukket, men det kan bety at vann kan entre produktet på en slik måte at det har ingen skadelig effekt.

IP69K er en helt spesiell tetthetsgrad, som betyr at produktet er beskyttet mot en hver inntregning av støv, samt beskyttet mot høytrykkstråler med høy temperatur.

Hva med IP6X, IPX8 eller liknende?

Dersom en tetthetsrating har en X istedet for et tall, betyr dette bare at produsenten ikke har testet for tettheten X skulle definert. Mange produsenter hopper over f.eks. støvtetthetstesting dersom produktet har høy vanntetthet, da det generelt betyr at produktet også da er støvtett. Noen hopper også over vanntetthetstesting, dersom produktet ikke er ment for å utsettes for vann.