Varsellys

Varsellys kan være nyttig for lastebiler og maskiner på bygg- og anleggsplasser, samt biler. Finn all informasjon du trenger om blitzere, strober og varslende lys, her.

SE VÅRE PRODUKTER

Arbeidsbelysning og belysning som benyttes til varsling er svært viktig for at HMS skal kunne ivaretas på arbeidsplasser som bygg- og anleggsplasser. Her er det mye tungt og potensielt skadelig maskineri i sving, og mennesker og bilfører må varsles på en tydelig måte.

Med gode lys for varsling vil trygg ferdsel kunne oppnås, og potensielle farer blir tydeligere for omgivelsene. LED varsellys er spesielt populært, noe som skyldes kraftig lys og lavt strømforbruk.

Hos oss finner du all informasjon du trenger å vite om varslende lys, inkludert blitzere, strober og andre varsellysobjekter. Les mer om gjeldende regler for varsling med lys ved å klikke her.

Når trengs lys til varsling?

Dersom du jobber ved eller på bilvei, er det pålagt å benytte varsellysobjekter. Dette sørger for at maskiner (for eksempel gravemaskiner og veivalser) blir synlig for forbipasserende og bilister.

I tillegg vil lyset være av stor betydning for sikkerheten til de ansatte på arbeidsplassen. Med gode LED varsellys kan potensielle ulykker avverges.

Det stilles strenge krav til varsling langs bilveien. Du må blant annet passe på at alle sider av maskinen eller kjøretøyet er merket. Slik sikrer du at du blir sett fra alle mulige vinkler.

Ifølge kjøretøyforskriften skal alle kjøretøy som arbeider på norske veier merkes med gult varsellys i alle retninger. Dette gjelder også maskiner og kjøretøy som er en potensiell fare langs veiene.

Retningsbestemte varianter

Det finnes varsellys langs bilveier som er retningsbestemte. Dette betyr at du enkelt kan varsle om farer i bestemte retninger. Dette er spesielt praktisk når du arbeider langs bilveier.

Et retningsbestemt lys for varsling kalles gjerne blitzer eller strobe, og kan enkelt monteres diskret under karosseri eller grill på kjøretøyet. Benytt gjerne lyset sammen med bjelke-lys for varsling.

Du vil finne varianter med stilrent og kompakt design. Velg helst en variant med LED varsellys, da dette er det mest holdbare og kraftige lyset.

Det er i tillegg lurt å finne lys for varsling som er ECE-godkjent. Dette betyr at lyset ikke vil forårsake noen forstyrrelser i det elektromagnetiske feltet. Dermed vil du fint kunne lytte til samband og radio uten forstyrrelser.

Bjelker med varsellys

Blant de mest populære formene for varslende lys til arbeidsplassen, finner vi varsellysbjelker. Disse sørger for å gi deg tydelig belysning rundt hele kjøretøyet, enten det er en lastebil eller gravemaskin.

Bjelker med varslende lys er dessuten meget enkle å montere, og i tillegg budsjettvennlige. Sånn sett er dette en løsning som passer både små og store bedrifter.

Bred last?

Varslende lys skal blant annet benyttes dersom du transporterer bred last. Dette gjelder enten lasten er på en følgebil eller lastebil. Dersom du skal frakte ekstra tung last kan det også være aktuelt med varsling om dette.

Du finner varslende skilt med LED-lys som forteller andre trafikanter at du har ekstra bred last. I noen tilfeller vil lasten være så bred at det stilles krav om egen politieskorte. Sjekk hvilke krav som stilles i ditt fylke.

Det beste valget

Dersom du skal kjøpe lys til varsling på arbeidsplassen og langs norske bilveier, er LED-lys kanskje det beste valget. Dette skyldes at LED-lys gir deg mange fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle lyspærer.

LED-lys er blant annet mye mindre energikrevende enn andre lyskilder, og har i tillegg lengre holdbarhet. Dette betyr at du ikke trenger å bytte ut lysene like ofte, siden de i snitt kan lyse mer enn 15 000 timer før de må skiftes.

Sånn sett er LED-lys også det mest miljøvennlige valget. Bedrifter som ønsker å ha et minst mulig klimaavtrykk, bør derfor velge dette.

Noe annet som er positivt ved å velge LED til varsel av farer, er at denne lyskilden er svært kraftig. Dermed kan den enkelt sees på lang avstand. Dette sørger for at sikkerheten ivaretas best mulig.

LED varsellys – en oppsummering

Bedrifter som driver med arbeid langs bilvei eller kan være til fare for trafikanter, er pålagt å benytte lys til varsel. Dette sørger for at forbipasserende fotgjengere og bilister blir klar over arbeidet som pågår, og får mulighet til å vike i tide.

Det finnes flere typer lys som brukes til varsling. Vi kan blant annet nevne retningsbestemt lys som strober og blitzere. I tillegg finner du praktiske bjelker med varslende lys, noe som tillater deg å varsle fra alle sider av kjøretøyet.

Det stilles krav til at lyset som benyttes til varsling er synlig fra alle sider av maskinen eller kjøretøyet. Arbeidslys.no har varsellys som kan benyttes til varsling i en rekke ulike situasjoner. Hos oss finner du all informasjon du trenger.

KONTAKT OSS